Janina Jadwiga Sarzyńska – artystka sztuk wizualnych

 

Teksty Janina Jadwiga Sarzyńska

 

Początek i koniec

 

W swojej pracy, sztuce zadaję pytania i szukam odpowiedzi. Buduję dialog. Kiedy doświadczam "wiem”, uświadamiam sobie, że był to tylko etap pośredni do zadawania kolejnych pytań. Koniec staje się początkiem nowego. Znajduję się wtedy w świecie geometrii, w jej przestrzeni, która jest dla mnie nie tylko konkretna, ale i żywa. Jej pusta przestrzeń ma swój dźwięk. Pojawia się światło. Biel i czerń budują napięcia, są często jednoznaczne. Szarość, która im towarzyszy ukrywa te związki i zależności. Ukrywa też siebie.

Jest pozornie szara, jest tajemnicą.

 

J.J. Sarzyńska

Praga, 8 listopada 2004

Tekst towarzyszył wystawie
Vznik a zánik, rzeźba/fotografia,
Galeria U prstenu, Praga 2004

Publikacja: "Kurier Praski" NR IV 2004, s. 5 Początek i koniec

 

 

Podglądnąć szare

 

Dlaczego ciemność?

Dlaczego światło?

 

Dlaczego pełne?

Dlaczego puste?

 

Szare?

Puste?

 

J.J. Sarzyńska

Tekst towarzyszący wystawie w Galerii MDK
Zgorzelec 2002

 

 

Dzień i Noc | Day and Night[1]

Dzień i Noc. Akt

Rzeźba i fotografia

 

W cyklu Dzień i Noc rzeźby są bohaterami opowieści, zapisanych aparatem fotograficznym. Istotą tych działań jest określanie, poprzez formy przestrzenne, nurtujących mnie problemów, stawianie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi. Powstające rzeźby, które są geometrycznym modułem, segmentem, elementem  rzeczywistości Dnia, wyznaczają mi na nowo kolejne obszary penetracji ich ukrytych przestrzeni. Posługując się światłem, zapisuję aparatem fotograficznym historie tworzone w czasie; relacje tego, co niezmienne z tym, co zmienne. Działania te pozwalają mi na wchodzenie w świat wewnętrzny powstałych form, odkrywać ich Noc, podglądać niewidzialne. Prezentacja tych prac, to spotkanie Dnia i Nocy - próba zrozumienia siebie i świata, w którym żyjemy.

 

Janina J. Sarzyńska

 [1] Dzień i Noc. Akt. Cykl, 2006; 5 fotografii, 160 x 70 cm
druk cyfrowy, obiekt: rzeźba ceramiczna 30 x 30 x 60 cm, wypał 1250⁰C

Day and Night

Sculpture and photography

 

In the cycle Day and Night sculptures are the protagonists of stories recorded by a camera. The essence of those actions is to define the problems which I am interested in, asking questions and looking for the answers. The sculptures I create, which are a geometrical module, a segment, an element of the reality of the Day, define anew other fields of their hidden spaces, which are to be penetrated. Using light, I write down with a camera stories created in time; the relation between the invariable and the variable. This allows me to enter the inner world of other forms, to uncover their Night, to watch the invisible. The display of those works is a meeting of Day and Night – an attempt to understand ourselves and the world we live in.

 

Tłum. Dominika Kustosz-Lee

<<<<<

 

Indeks  |  Biografia  |  Rzeźba  |  Malarstwo  |  Grafika   |   Wystawy  |  Teksty  |  Filmy  |  Kontakt


Copyright © Janina Jadwiga Sarzyńska