Janina Jadwiga Sarzyńska – artystka sztuk wizualnych

 

W przestrzeni 1996, fotomontaż

 

 

O artystce

 

Studiowała na Wydziale Edukacji Artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Dyplom artystyczny uzyskała w pracowni rzeźby prof. Kazimierza Raby (2001).

Interesujące ją zagadnienia teoretyczne w sztuce nowoczesnej w obszarze abstrakcji geometrycznej, inspirowały ją do przemyśleń nad istotnymi wartościami nie tylko w sztukach plastycznych, ale również w muzyce, poezji, filozofii. Zawarła je w pracy magisterskiej: Geometria abstrakcji. Wprowadzenie do twórczości Gerarda Jurgena Bluma-Kwiatkowskiego, której promotorem był prof. Roman Kubicki.

W 2008 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku wiedza o kulturze, które poszerzyły jej kompetencje pedagogiczne o zagadnienia z teorii kultury, muzykologii, teatrologii i filmologii.

Artystka mieszka i pracuje w Bolesławcu.

 

Nagrody

stypendium

2010

Nagroda Prezydenta Miasta Bolesławiec w dziedzinie kultury

2008

Wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny: Dialog - Dopokąd czuję, rozumiem i widzę.... Chrześcijaństwo | Judaizm | Islam za cykl fotografii Podglądnąć szare, organizatorzy: Stowarzyszenie Coexist, UAM, ASP Poznań

2007

Stypendium Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie twórczości artystycznej

Plenery
udział

2006

42. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski, Bolesławiec

2005

41. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski, Bolesławiec

 Tłumaczenie w jęz.angielskim

About the Artist

 

Janina Jadwiga Sarzyńska graduated from the Faculty of Artistic Education at the Academy of Fine Arts in Poznań (currently known as University of Arts) in 2001. She obtained her artistic diploma in sculpture under the supervision of Professor Kazimierz Raba.

Janina Jadwiga Sarzyńska found inspiration in the theoretical issues of modern geometrical abstract art to reflect on the values of the realm of fine art and outside of it. She explored themes from music, poetry, philosophy, and she utilized them in her MA thesis, The geometry of abstraction. Introduction to the works of Gerard Jürgen Blum-Kwiatkowski. The thesis was written under the supervision of Professor Roman Kubicki.

In 2008 she completed her postgraduate studies at the University of Wrocław with a major in culture studies, which broadened her pedagogical competence in the issues of culture theory, musicology, and theater and film studies.

The artist currently lives and works in Bolesławiec, Poland.

Awards

Scholarships

2010

City of Boleslawiec Mayor’s Award in the field of culture

2008

Honorable mention   Polish National Photography Contest Dialog - Dopokąd czuję, rozumiem i widzę.... Chrześcijaństwo | Judaizm | Islam (Dialogue – as long as I feel, understand, and see… Christianity | Judaism |  Islam) for a series of photogtaphs Podglądnąć szare (To Peek into the Grey), organizers: Coexist Association, University of Adam Mickiewicz in Poznań, Fine Art Academy in Poznań

2007

Scholarship of the Lower Silesian Voivoidship Board,  in the field of fine art

Tłum. Dominika Kustosz-Lee

 

 

Indeks  |  Biografia  |  Rzeźba  |  Malarstwo  |  Grafika   |   Wystawy  |  Teksty  |  Filmy  |  Kontakt


Copyright © Janina Jadwiga Sarzyńska