Janina Jadwiga Sarzyńska – artystka sztuk wizualnych

 

Od artystki

Zajmuję się rzeźbą, malarstwem, fotografią. Dziedziny te przenikają się i oddziałują na siebie, tworząc często nowe jakości i znaczenia.

Moja twórczość jest odbiciem moich przeżyć, doświadczeń, poszukiwań oraz wewnętrznych przemian. Jest często zaszyfrowanym kodem, symbolem, dziennikiem geometrycznych lub organicznych znaków ilustrujących te procesy.

Z przestrzennych form, modułów buduję historie i dokumentuję je aparatem fotograficznym. Działania te pozwalają mi na wchodzenie w ich świat wewnętrzny, odkrywanie wielości znaczeń, zmienności, sensów.

Rzeźby są Dniem, a ich fotografie – Nocą. Każda z tych sfer ma swoje tajemnice, być może czekające na kolejne odkrycia.

Żyję z naturą

jak ten wiatr przelotny

na liści wiarę

 

J. Harasymowicz
Mój życiorys w siedmiu kopiach

 

Janina Jadwiga Sarzyńska


fot. Maciej Sławuski

 

Indeks  |  Biografia  |  Rzeźba  |  Malarstwo  |  Grafika   |   Wystawy  |  Teksty  |  Filmy  |  Kontakt


Copyright © Janina Jadwiga Sarzyńska, 2014-2019                              Created by © kk_artwroc